Usluge

Problemi s papirima

Ima li vaša nekretnina nečiste papire? Bez obzira radi li se o nekom teretu ili možda gruntovnica i katastar nisu usklađeni. Možda nekretnina nije uknjižena ili postoji neka zabilježba na njoj?

Nudimo kompletnu uslugu u cilju ozakonjenja građevina

Naš postupak sastoji se od slijedećih koraka:

 1. Utvrđivanje legalnosti građevine
 2. Pregled postojeće dokumentacije i utvrđivanje postupka ozakonjenja (legalizacije) građevine

Postupak ozakonjenja (legalizacije) građevine:

 1. Utvrđivanje legalnosti građevine i utvrđivanje postupka za legalizaciju građevine za građevine izgrađene prije 15. veljače1968. godine.
 2. Utvrđivanje i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine prema članku 333. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
 3. Utvrđivanje mogućnosti ishođenja Uvjerenja za uporabu i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene od 19. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007.
 4. Za ostale građevine za koje nije moguće provesti gore navedene postupke, a sagrađene su do 21. lipnja 2011. godine provodi se postupak prema ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Izrađujemo potrebnu tehničku dokumentaciju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

 • Arhitektonska snimka izvedenog stanja nelegalne građevine
 • Geodetska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • Izjava ovlaštenog inžinjera građevinarstva o ispunjavanju bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (za građevine preko 400 m2 bruto površine)
 • Izjave ovlaštenih inžinjera elektrotehnike, strojarstva i arhitekture o ispunjavanju bitnih zahtjeva u korištenju te zaštite od požara (za građevine preko 400 m2 bruto površine)

Temeljem ishođenih potrebnih akata nudimo i ostale usluge kako slijedi:

 • Temeljem ishođenog rješenja o izvedenom stanju vršimo upis legaliziranog objekta u katastru i zemljišnim knjigama općinskih sudova
 • Upisi svih prava u zemljišne knjige općinskih sudova
 • Upis pozitivnih zabilježbi za predmetnu nekretninu (da nekretnina ima građevinsku i uporabnu dozvolu)
 • Izrada i provedba etažnih elaborata u zemljišnim knjigama

Energetski certifikati

SVRHA ENERGETSKOG CERTIFIKATA?

Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

ZAŠTO ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Energetski certifikat je obavezan ukoliko nekretninu želite:

 • Prodati , Oglašavati , Iznajmljivati i davati u leasing
 • Dobiti besplatno poticaje i zeleni kredit
 • Povećati vrijednost nekretnine
 • Pribaviti uporabnu dozvolu

NARUČITE IZRADU ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Neovisno trebate li izradu energetskog certifikata za lokal, poslovni prostor, kuću, stan javite nam se s povjerenjem.

Najpovoljnije, brzo i profesionalno u skladu s Zakonom, pravilnicima i metodologijom, ovlašteni energetski certifikator nudi uslugu izrade energetskog certifikata, energetskih pregleda i legalizacije nezakonito izgrađenih objekata.

Cijena certifikata za ostale objekte ovisi o raspoloživoj tehničkoj dokumentaciji, traženom roku, vrsti i lokaciji objekta.

Naručite energetski certifikat od Ovlaštenog energetskog certifikatora ovlaštenog za izdavanje energetskog certifikata. Bez plaćanja unaprijed, bez kupona i rokova izrade od nekoliko mjeseci.